Beroepscode en geheimhouding

Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de reels voor de uitvoering van zijn of haar beroep beschreven. Hierin staat ondermeer beschreven dat de psycholoog/psychotherapeut is verplicht haar werk zorgvuldig te doen en jou met respect te behandelen; zij mag geen misbruik maken van haar positie. In het overheidsregister (miniserie van VWS) ben ik wettelijk geregistreerd als psychotherapeut BIG en is de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) van toepassing met bijbehorend tuchtrecht.