Over mij

Mijn naam is Alida van  Doorn en ik ben psycholoog-psychotherapeut (BIG). Na 7 jaar in de Gespecialiseerde GGZ gewerkt te hebben startte ik  in 2012 met mijn eigen praktijk in Amsterdam. Met veel plezier begeleide ik vrouwen die worstelden met angsten, trauma, lichaamsbeeld en autonomieproblemen. Geïnspireerd door de thema’s die ik tegenkwam in mijn  praktijk volgde ik verdiepende opleiding op het gebied van  zwangerschapsgerelateerde psychologie (perinatale psychologie) en fertiliteit. Ik volgde training bij Karen Kleiman in Philladelphia en bij perinataal traumatherapeut Maria Tesler. Door Sharon Covington en Linda Applegarth werd ik opgeleid tot fertiliteitscounselor. Daarnaast reisde ik voor Birthlight yoga en mindfulness naar Londen. Mijn wens om dit specialisme uit te breiden groeide. In 2017 was Mamapsy was ontstaan een tak van de praktijk die zich richt op zwangerschapsgerelateerde problematiek en fertiilteit.
Tijdens de eerste golf van COVID raakte ik zwanger van mijn tweede kind.  Het verlof dat daarop volgde was ook een moment om stil te staan bij hoe ik de praktijk verder vorm wil geven. Hieruit ontstond de wens om een tweede praktijk locatie te starten in Purmerend, mijn woonplaats en mij hier puur te richten op zwangerschap en fertiliteit. Een praktijk waarin aandacht voor lichaam en psyche samen komt. Juist omdat zwanger worden en zijn een heel lijfelijke ervaring is. Ik heb zelf ervaring met fertiliteitsbehandeling en weet dat zwangerschap en bevalling niet altijd gemakkelijk verlopen.
In  behandelingen zie ik dat klachten op verschillende manieren tot uiting kunnen komen, maar dat het in de kern vaak gaat over verbinding met jezelf en met de mensen om je heen.

Mijn registraties

Psychotherapeut (artikel 3 Wet BIG met registratienummer:  69915617816 A.L. van Doorn)

AGB code: 94012107

 Ik ben aangesloten bij:

– LVVP Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
– NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
– VEN Vereniging EMDR Nederland (Europe Practitioner)
– VGCT Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
– Landelijk Kenniscentrum voor Zwangerschap en Psychiatrie
– Stichting Bevallingstrauma
– Point netwerk beroepsvereniging voor psychosociale fertiliteitszorg