Over vergoeding

Ik ben BIG geregistreerd psycholoog en psychotherapeut en heb voor 2023 met vrijwel alle verzekeraars een contract (MamaPsy is onderdeel van Psychotherapiepraktijk van Doorn). De behandeling wordt dan in principe vergoed vanuit de basisverzekering. De betalingen lopen dan via de verzekeraar. Het eigen risico kan wel aangesproken worden als je dit bedrag nog niet aangesproken is door andere zorg die je in het kalenderaar. Dit bedraagt in 2023 minimaal 385 euro. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heb je een geldige verwijsbrief nodig van de huisarts.

In de verwijsbrief moeten, naast een aantal administratieve gegevens, in ieder geval worden genoemd dat de huisarts u verwijst voor de GGGZ en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Deze brief moet gedateerd zijn vóór het eerste gesprek met uw psychotherapeut. Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en de diagnostiek bepaalt uw behandelaar of uw probleem binnen de GGGZ valt. Zo nodig verwijst de behandelaar u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening.

Wanneer u zich aanmeldt bij een psychotherapeut of GGZ-instelling, wordt eerst onderzoek gedaan. Er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daarover eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond.

Voor meer informatie over het Zorgprestatie model verwijs ik naar de website van  de LVVP. https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/10/20211008-Opzet-patientcommunicatie-ZPM-gecontracteerd.pdf 

Contracten 2024

a.s.r. (De Amersfoortse, Ditzo)
DSW (In Twente, Stadholland)
ONVZ (PNO, VVAA)
Zilveren Kruis (Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, OZF, Pro Life)
ZorgenZekerheid (AZVZ)
Caresq (Aevitae)
ENO (Holland Zorg, Salland, Zorg Direct)
VGZ (Besured, Bewuzt, IZA, IZZ, MJVP, National Academic, Promovendum, SZVK, UMC, Unive Zorg, Zekur, Zorgzaam verzekerd)

CZ (Nationale Nederlanden, OHRA). Ik heb een contract met CZ, echter jan het zo zijn dat ik geen nieuwe cliënten van deze verzekeraar kan aannemen omdat ik een budget heb van deze verzekeraar. 

 

Geen contract

 

Menzis/Anderszorg/AZIVO/Hema Regeling Zorg

 

Budgetten

De meeste ziektekostenverzekeraars geven psychotherapeuten een beperkt budget voor behandeling. Het kan dus zijn dat u verzekerd bent bij een door mij gecontracteerde verzekeraar waar ik geen budget meer voor heb.

 

Zelf betalen of niet verzekerde zorg

Wanneer je geen beroep wilt doen op je zorgverzekering of je klachten komen niet overeen met een vergoede diagnose, dan kun je ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen. De behandeling wordt maandelijks gefactureerd en dient binnen twee weken betaald te worden. Je hebt geen verwijsbrief nodig van de huisarts; er wordt ook geen informatie naar de zorgverzekeraar gestuurd; en het is ook niet noodzakelijk dat er een diagnose gesteld wordt. Het tarief is conform het Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) voor vrijgevestigde psychologen.

Voor de tarieven voor zelf-betalers wordt verwezen naar onderstaande link. Ik val onder Sectie II psychotherapeuten (pagina 2).

https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/12/Tarieven-zorgprestatiemodel-setting-1-per-1-januari-2022.pdf

 

Tarief voor afzeggen of niet verschijnen

Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. De weekenden, feestdagen en de vrijdagen (praktijk gesloten) worden niet meegerekend. Je annulering moet worden bevestigd door de praktijk (via mail of telefoon) anders wordt de annulering niet als zodanig erkend. Bij verhindering door ziekte geldt ook het afzegtarief.

 

Voor 2024 is het tarief voor afzeggen binnen 24 uur of no-show (wegblijven zonder bericht) 75 De praktijk is gerechtigd deze kosten bij je in rekening te brengen, de kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij je verzekeraar.