Kwaliteitsstatuut

Iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het Kwaliteitsstatuut van MamaPsy en Psychotherapiepraktijk Van Doorn is op verzoek in te zien op de praktijk.