Waarneming en crisis

In geval van langere afwezigheid worden met individuele clienten afspraken gemaakt over waarneming.

MamaPsy is een vrijgevestigde monodisciplinaire setting en biedt alleen behandeling tijdens kantooruren. In principe wordt in de praktijk geen crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek behandeld. Mocht er gedurende een behandeling onverhoopt een crisis ontstaan waarvoor direct professionele hulp nodig is dat kan op de praktijkdagen tijdens kantooruren contact met de praktijk opgenomen worden per telefoon. Indien de praktijk niet bereikbaar is of buiten kantooruren kan een beroep gedaan worden op de huisarts of huisartsenpost welke kan verwijzen naar de regionale crisisdienst.